Syndromen

Syndromen

Een syndroom wordt gedefinieerd als een onbepaalde ziekte. Een combinatie van samenhangende verschijnselen waarvan de oorzaak (nog) niet bekend is.

Mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking kunnen meerdere syndromen hebben. In dit deel van de website geven we basis-informatie over een aantal veel voorkomende syndromen en hun kenmerken. Wilt u nog meer weten over een bepaald syndroom, dan kunt u de aangeven websites bezoeken of doorverwijzen naar de AVG.

Bedenk dat elk mens uniek is. Elk mens heeft zijn eigen karaktereigenschappen. Kijk daarom bij de omgang met deze doelgroep vooral naar de persoon zelf en vraag naar speciale begeleidingsmogelijkheden van ouders en/of begeleiders ter ondersteuning.

.