Disclaimer

Disclaimer

De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel wij onze best doen om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Wij zien derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

De informatie op deze website is voor iedere bezoeker bedoeld en gaat niet over individuele situaties of problemen. De informatie die wij hier geven kan nooit worden gezien als een persoonlijk advies of vervanging van een gesprek met een behandelaar.

Om de privacy te waarborgen zullen onze medewerkers berichten via het contactformulier op deze website, die betrekking hebben op een persoon , niet in behandeling nemen.
Contact via deze website gebeurt altijd anoniem. Omdat er geen direct (oog)contact is, zijn de medewerkers van de expertiselijn van het Expertisepunt Verstandelijke Beperking niet in staat om:

  • een volledige indruk te krijgen van de aard en de ernst van de problemen;
  • advies te geven over persoonlijke individuele problemen;
  • in te schatten of de problemen aanleiding kunnen zijn tot een gevaarlijke situatie;

Noodsituaties dienen altijd gemeld te worden bij de huisarts of medisch specialist.
Het Expertisepunt Verstandelijke Beperking en haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die de bezoeker, gebruiker of hulpvrager van deze website lijdt, en die direct of indirect het gevolg is van de aangeboden informatie en/of dienstverlening.

Download de Kennis-app LVB in de App store of bij Google play om deze informatie altijd bij de hand te hebben.