Matige & Ernstige Verstandelijke Beperking

Mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking hebben moeite de wereld om zich heen te begrijpen. Zij hebben de mensen uit hun omgeving hard nodig, om de opgedane ervaringen te ordenen en zich veilig te voelen. Ze hebben de ruimte nodig om in een vertrouwde omgeving zichzelf te kunnen zijn.

De ontwikkelingsleeftijd van mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking ligt tussen 2 en 6 jaar. Zij kampen regelmatig met bijkomende lichamelijke en medische problemen. Het is niet eenvoudig de signalen van deze mensen te herkennen. Wat gaat precies om in het hoofd van de cliënt? Hoe ervaart hij of zij de wereld om zich heen? En wat kunt u als hulpverlener of verzorger doen om hem of haar een prettig leven te bieden?

Matige tot ernstige verstandelijke beperkingen zijn vaak, in tegenstelling tot een licht verstandelijke beperking, meer en beter zichtbaar. Bent u als hulpverlener betrokken bij deze mensen dan is het belangrijk om rekening te houden met specifieke aandachtspunten met betrekking tot communicatie en omgang, maar ook met specifieke gezondheidskenmerken en zorgbehoeften.

Op deze website delen wij de belangrijkste aandachtspunten voor u als zorgverlener met als doel vroegtijdige herkenning en, waar mogelijk, preventie van problemen.