Communicatie & Benadering

Bij mensen met een VB is het belangrijk een rustige en gelijkwaardige houding aan te nemen. Pas de communicatie aan op het niveau van de VB en gebruik korte zinnen zonder moeilijke woorden. Dit is belangrijk omdat het anders kan voorkomen dat de boodschap niet wordt begrepen of verkeerd overkomt. Op deze pagina treft u meer informatie hierover aan.