Benadering bij ernstige verstandelijke beperking

Benadering bij ernstige verstandelijke beperking

Bij de benadering van cliënten met een ernstige VB is het raadzaam onderstaande aandachtspunten in acht te nemen:

 • Neem de tijd
 • Verlaag het tempo
 • Maak eenvoudige en korte zinnen
 • Praat met de cliënt, neem hem/haar serieus door niet alleen het woord tot de begeleider te richten
 • Maak gebruik van de communicatie-driehoek
 • Check of informatie juist is
 • Stel open en concrete vragen
 • Gebruik hulpmiddelen, zoals een huisartsenboekje
 • Ben u bewust van het feit dat deze cliënten moeilijk hun klachten kunnen omschrijven, omdat zij niet of nauwelijks pijn kunnen aangeven en een hoge drempel hebben bij het ervaren of waarnemen van problemen
 • Schakel de hulp van de Arts Verstandelijk Gehandicapten in als u twijfelt

Tips & tricks

 • Probeer u in te leven in de wereld van de cliënt of patiënt om deze beter te begrijpen.
 • Maak gebruik van het ondersteuningsnetwerk.
 • Maak het makkelijker met beelden of voorbeelden. Visualiseer of beeld het uit.
 • Pas de communicatie aan. Praat rustig, met korte zinnen, weinig woorden en gebruik geen beeldspraak.