Speciale zorgbehoeften

Speciale zorgbehoeften

Mensen met een verstandelijke beperking kennen een specifieke gezondheidsproblematiek. Het is belangrijk dat deze problematiek bekend is, zodat vroegtijdig ondersteuning geboden kan worden. Gebeurt dit niet, of te laat, dan kan dit op zeer jonge leeftijd leiden tot achteruitgang van zelfstandigheid en dus een toename in de zorg behoefte (Goud studie Evenhuis e.a., 2014).

  • Waar moet specifiek op gelet worden?
  • Wat zijn de meest voorkomende co-morbiditeiten?

Hierover treft u meer informatie aan in dit onderdeel van de website.