Kenmerken matig ernstige verstandelijke beperking

Wat is een matige verstandelijke beperking?

Kenmerken van een matig tot ernstige verstandelijke beperking zijn:

  • Beperkingen in het intellectueel functioneren
  • Beperkingen in het adaptief gedrag (sociaal emotioneel functioneren)
  • De beperking is aanwezig vóór het achttiende levensjaar

Verder is de Intelligentie Quotiënt beduidend lager dan bij een lichte verstandelijke beperking:

  • Het IQ bij matige ernstige VB ligt tussen 35 en 50
  • Het IQ bij ernstige VB ligt tussen 20 en 35
  • Het IQ bij zeer ernstige VB is lager dan 20
  • Ter vergelijk: bij lichte VB ligt het IQ tussen 50 en 70

De levensverwachting van mensen met een matige tot ernstige VB groeit, maar is nog altijd korter dan bij de algehele bevolking. Veel voorkomende gezondheidsproblemen zijn epilepsie slechthorendheid, slechtziendheid, reflux en slikproblemen. Vaak zijn bijkomende ziektebeelden, ofwel co-morbiditeiten, aanwezig als gevolg van genetische stoornissen, kwetsbaarheid van het orgaansysteem, ziekten aan de luchtwegen en aangeboren hartafwijkingen.

Een deel van mensen met een matige tot ernstige VB is gevoelig voor psychiatrische problematiek. Dit kan genetisch bepaald zijn, maar komt ook doordat deze groep mensen problemen heeft met het begrijpen van de omgeving. Er is dus naast lichamelijke kwetsbaarheid ook sprake van maatschappelijke kwetsbaarheid.