Waarom speciale zorgbehoefte?

Waarom speciale zorgbehoefte?

Mensen met een verstandelijke beperking kennen een specifieke gezondheidsproblematiek. Het is belangrijk dat deze bekend is om vroegtijdig te kunnen signaleren en ondersteuning te bieden. Gebeurt dit niet of te laat dan kan dit op zeer jonge leeftijd leiden tot achteruitgang van zelfstandigheid en daardoor een toename in de zorgbehoefte (Goud studie Evenhuis e.a., 2014).

Wat is er dan precies zo specifiek?
  • Het feit dat er meestal sprake is van een afwijkende of zelfs volledig ontbrekende presentatie of ervaring van klachten.
  • Het feit dat cliĆ«nten, qua gezondheid, afhankelijk zijn van hun woonbegeleiders en onderdeel zijn van een cliĆ«ntsysteem.
  • De aanwezigheid van specifieke syndromen.
  • Vroege motorische en zintuiglijke beperkingen en/of aandoeningen als epilepsie.
  • Multimorbiditeit (bijkomende, chronische ziekten) en polyfarmacie (gebruik van meer dan vijf geneesmiddelen).
  • Leefstijlproblematiek.
  • Geestelijke gezondheidsproblematiek (met name gedragsproblemen).
  • De zeer vroeg aanwezige kwetsbaarheid die kan leiden tot een achteruitgang van de gezondheid en zelfstandigheid. Daardoor ontstaat sneller behoefte aan 24-uurs zorg.