Waarvoor kunt u hulp AVG inroepen?

Er kunnen zich meerdere situaties voordoen waarbij het handig is de hulp van een Arts Verstandelijk Gehandicapten in te roepen. Bijvoorbeeld bij:

 • Specifieke medische controle (healthwatch) bij syndromen (Down syndroom, Prader-Willi, etc.)
 • Spasticiteit, problemen met het bewegingsapparaat
 • Voedingsproblemen, besluitvorming rond PEG-sonde, over- en ondergewicht
 • Slikstoornissen, reflux en recidiverende luchtweginfecties
 • Ernstige obstipatie
 • Epilepsie
 • Zintuigstoornissen (hoge prevalentie)
 • Gedragsproblemen en psychiatrie
 • Slaapstoornissen
 • Etiologisch onderzoek(oorzaak verstandelijke beperking)
 • Seksualiteit, anticonceptie en kinderwens
 • Levensfasen en levenseinde
 • Wilsbekwaamheid en wettelijke vertegenwoordiging
 • Wet- en regelgeving (BOPZ, WGBO, BIG, AWBZ)
 • Ondersteuning en second opinion bij complexe besluitvorming rond behandelbeleid, met afweging van medische, ethische en juridische aspecten

Subgroepen

Bij enkele subgroepen binnen de bevolkingsgroep met een verstandelijke beperking is sprake van zulke complexe en zeldzame problematiek, dat verwijzing naar een AVG doorgaans aangewezen is. Hierbij betreft het vooral mensen met:

 • Ernstige meervoudige beperkingen;
 • Ernstige gedrags- of psychiatrische problematiek;
 • Een specifiek syndroom;
 • Een ernstig verstoord ontwikkelingsperspectief (kinderen).

Wat kan de AVG voor u doen:

 • Consultatie en advies
 • Medebehandeling
 • Behandeling in een multidisciplinair team met gedragsdeskundige en gespecialiseerde paramedici
 • Periodieke screening en follow-up
 • Overnemen zorgregie
 • Ondersteuning aan ouders en begeleiders