Moeite met klachtenpresentatie

Moeite met klachtenpresentatie

Mensen met een VB komen bijna twee keer zo vaak bij de huisarts dan mensen zonder een VB. Dit heeft een aantal oorzaken:

  • Zij ondervinden moeite met het overbrengen van hun klachten aan de huisarts. Daarnaast hebben zij moeite met het begrijpen van de uitleg en behandeling van de huisarts.
  • Het kan zijn dat de begeleider of familie niet beschikbaar is om de cliënt te begeleiden bij een huisartsenbezoek.
  • Zelfs bij aanwezigheid van een begeleider komt het voor dat niet alle informatie met betrekking tot de gezondheidsklacht aanwezig is.
  • Als de informatie niet goed wordt bewaard en gedeeld met de betrokken zorgverleners, kan het gebeuren dat het behandelplan niet of slechts deels wordt uitgevoerd en de klachten daardoor aanwezig blijven of verergeren.
  • Een kenmerk van mensen met een VB is dat de drempel om een klacht te ervaren of waar te nemen vaak hoog is. Deze patiënten geven geen pijn aan. Slecht horen, moeite met zien? Er wordt niet over geklaagd!
  • Uit onderzoek (werkgroep Sterker op eigen benen, 2017) blijkt dat aandacht, tijd en bewustwording bij hulpverleners in combinatie met een passende communicatie essentieel is voor een eerste stap richting het verlenen van betere zorg.
Welke symptomen zijn belangrijk, waarop moet een begeleider alert zijn?

Hieronder volgen een aantal ziektebeelden die veelvuldig voorkomen bij mensen met een matig tot ernstige verstandelijke beperking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zintuigstoornissen, epilepsie en obstipatie.