Wat doet de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG)?

Arts Verstandelijk Gehandicapten

De arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) richt zijn/haar aandacht op een breed terrein van de geneeskunde, aangezien de patiëntenpopulatie aandoeningen kan hebben op alle gebieden van de geneeskunde. Dit gaat van oogheelkunde tot neurologie en interne geneeskunde. De rol van de AVG is daarmee vergelijkbaar met die van een specialist ouderengeneeskunde. Het verschil is uiteraard dat de AVG zich richt op mensen met een verstandelijke handicap.

Vanuit deze deskundigheid is hij/zij in staat zowel gezondheidsproblematiek te behandelen als hierover adviezen te geven aan de patiënt, patiëntenvertegenwoordigers, professionele begeleiders en andere artsen betrokkenen. De AVG is lid van een multidisciplinair team en beschikt over een netwerk met (para)medische disciplines, zowel binnen de zorg instelling als daarbuiten.

De AVG werkt vaak in een zorg instelling voor mensen met een verstandelijke handicap, maar op enkele plaatsen in Nederland ook in een ziekenhuispolikliniek, al dan niet in samenwerking met neuroloog of kinderarts en klinische genetica.

De AVG en Downpoli te Maastricht Tel: 043-3876586.

Daarnaast kent de regio Midden- Limburg de poli Daelzicht Tel: 0475-577752

Ook werken er in de VG instellingen die verbonden zijn aan het Expertisepunt Verstandelijke Beperking meerdere AVG's die u kunt consulteren via Tel: 0475 - 579 941