Het voeren van een consult

Het voeren van een consultatie

Een goede voorbereiding is belangrijk voor een constructief consult. Hieronder tips bij het voeren van een consult bij een cliënt met een VB.

Voorbereiding
 • Bereid u goed en zorgvuldig voor
 • Geef aan wat er gaat gebeuren en hoe lang het duurt
 • Zorg voor duidelijkheid bij de begeleider
 • Start op tijd
 • Neem voldoende tijd voor een gesprek
Start en begroeting
 • Het eerste contact (de begroeting) is bepalend en doorslaggevend voor succes
 • Geef ruimte voor gewenning/acclimatisering
 • Wees alert op elke vorm van communicatie en reageer bemoedigend en positief
 • Probeer in te schatten of gebruik van extra visuele ondersteuning nodig/handig is
Hulpvraag en voorgeschiedenis in kaart brengen
 • Praat nooit over het hoofd van de cliënt heen
 • Geef aan als u overschakelt naar de andere gesprekspartner/begeleider
 • Sta stil bij eventuele wensen en verwachtingen van de cliënt
Lichamelijk onderzoek
 • Kondig aan wat er gaat gebeuren
 • Leg dit duidelijk uit in eenvoudige woorden en korte zinnen. Controleer of het ook daadwerkelijk begrepen is
 • Geef complimenten
 • Stel de cliënt op het gemak
 • Bewaar belastende onderzoeken tot het laatst
 • Probeer tussendoor de cliënt enigszins af te leiden van het onderzoek
Diagnose en interventie (hulpverlening op gang brengen)
 • Vertel de bevindingen stap voor stap
 • Check of er instemming is
 • Verzoek ouders/begeleiders de boodschap te herhalen
 • Geef schriftelijke informatie mee (eventueel met plaatjes en/of pictogrammen ter visuele ondersteuning)
Afronding
 • Sluit helder en duidelijk af
 • Bedank expliciet voor de medewerking
 • Begeleid de cliënt en begeleider naar buiten