Benadering bij matige verstandelijke beperking

Benadering

Bij de benadering van cliënten met een matige VB is het raadzaam onderstaande aandachtspunten in acht te nemen:

  • Neem de tijd
  • Verlaag het tempo
  • Maak eenvoudige en korte zinnen
  • Praat met de cliënt, neem hem/haar serieus door niet alleen het woord tot de begeleider te richten
  • Laat de cliënt dingen zelf doen en/of samen voordoen
  • Ben u bewust van het feit dat deze cliënten moeilijk hun klachten kunnen omschrijven, omdat zij niet of nauwelijks pijn kunnen aangeven en een hoge drempel hebben bij het ervaren van problemen

Tips & tricks

  • Probeer u in te leven in de wereld van de cliënt of patiënt om deze beter te begrijpen.
  • Maak gebruik van het ondersteuningsnetwerk.