De toekomst van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Het feit dat mensen met een VB steeds langer thuis wonen en gebruik maken van reguliere voorzieningen betekent dat ook ondersteuning geboden moet worden op gebied van integrale behandeltarieven en multidisciplinaire clusters. Dit voor de meest voorkomende co-morbiditeiten en de met de beperking gepaard gaande problematiek. Op dit moment wordt er gewerkt aan nieuwe tarieven, die in de nabije toekomst rechtstreeks onder de zorg-verzekeringswet zullen vallen.

Wilt u daar nu al meer over weten lees hier de informatie over deze nieuwe clusters van vergoedingen.