Advanced Care Planning

Advance Care Planning (ACP) in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is niet vanzelfsprekend, vanwege de moeilijke communicatie met cliënten, de huiver van professionals om over een naderende dood te spreken en het relatief grote aantal betrokkenen (ZonMw 2018). Op dit moment loopt een groot onderzoek vanuit ZonMw.

Advance Care Planning betekent dat cliënten en naasten, samen met professionals, hun wensen en behoeften voor toekomstige zorg bespreken en vastleggen. Door deze pro-actieve benadering, komen zij minder vaak voor onvoorziene situaties te staan. Cliënten en hun naasten hebben zo ook meer regie over de zorg en dit komt weer ten goede aan de kwaliteit van leven .

Wilt u meer weten?

Via de expertise-lijn brengen wij u in contact met een expert. Bel 06 - 825 14 104. Binnenkort volgt meer informatie hierover.