Samen sterk in preventie


Licht
Verstandelijke beperking

Lees meer over:

Matig & ernstige
Verstandelijke beperking

Lees meer over:

Consultatie
& Advies

U kunt bij ons terecht voor consultatie en advies.

Wat houdt Expertisepunt Verstandelijke Beperking in?

Voor wie?

Heeft u vragen over mensen met een (licht) verstandelijke beperking? Expertisepunt Verstandelijke Beperking is er om u wegwijs te maken in de hulpverlening rondom deze doelgroep.

Mensen met een verstandelijke beperking wonen steeds langer thuis en kloppen met vragen aan bij reguliere voorzieningen, zoals de huisarts, wijkteams, maatschappelijk werk en andere hulporganisaties vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Door onze kennis te delen kunnen we er samen voor zorgen dat mensen uit deze doelgroep, de regie hebben én houden over hun eigen leven. Op deze manier kunnen zij actief blijven deelnemen aan de maatschappij. Het Expertisepunt Verstandelijke Beperking omarmt het concept Positieve gezondheid van Machteld Huber.

Wellicht merkt u als eerstelijns hulpverlener een toename van het aantal vragen van mensen met een verstandelijke beperking. U wilt als (zorg-)professional graag meer weten of leren over deze doelgroep met het oog op preventie. Expertisepunt Verstandelijke Beperking kan u hierbij ondersteunen.


Door wie?

Expertisepunt Verstandelijke Beperking is een samenwerkingsverband van een groot aantal zorgaanbieders en zorgorganisaties in Midden-Limburg. Samen met Zuyd Hogeschool, verzekeraars, gemeente Roermond en Provincie Limburg willen wij de kennis over mensen met een (licht) verstandelijke beperking vergroten. Onze doelstelling is om u als huisarts, hulpverlener, ouder of verzorger te ondersteunen en uw deskundigheid te vergroten. Waar nodig krijgt u een advies over doorverwijzing naar de tweedelijns hulpverlening. Door gerichte kennisoverdracht en consultatie staan wij samen sterk in preventie.

Deelnemende partijen zijn: Koraal,  PSW,  Daelzicht, Stichting Pergamijn, STEVIG (onderdeel van Dichterbij), Dichterbij, Meditta, CZ Groep, GGD Limburg-Noord, VGZ Zorgkantoor, MEE Noord- en Midden-Limburg, MET ggz, Gemeente Roermond, Zuyd Hogeschool en Provincie Limburg.

Bekijk voor meer informatie ook eens onze brochure...


Eigen regie, eigen kracht

In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet alleen het domein van zorgprofessionals, maar van ons allemaal.

Denk in mogelijkheden, niet in beperkingen!

Download de Kennis-app LVB in de App store of bij Google play om deze informatie altijd bij de hand te hebben.