Specifieke expertise

De organisaties die deelnemen aan het Expertisepunt Verstandelijke Beperking beschikken over specifieke kennis en expertise over mensen met een verstandelijke beperking. Wanneer u specifieke vragen heeft waarmee het CJG, MEE of het wijkteam u als zorgprofessional niet verder kan helpen stel dan uw vraag bij de expertiselijn.

Tel:  06-82514104

Download de Kennis-app LVB in de App store of bij Google play om deze informatie altijd bij de hand te hebben.