Ondersteuning 18+

Ondersteuning 18+
Zorgcentra en wijkteams

Voor volwassenen met een LVB zijn wijkteams (soms ook zorgteams) het centrale aanspreekpunt om met vragen aan te kloppen. Ook de huisarts kan een aanspreekpunt zijn. Klik op de onderstaande links om de betreffende websites te bezoeken:


Stichting MEE

Stichting MEE kan tevens helpen met het zoeken naar de juiste ondersteuning en bij de aanvraag voor een indicatie. Dit is per gemeente anders geregeld. Soms zit MEE in het zorgteam, maar soms ook niet. Meestal wordt eerst gekeken naar informele hulp vanuit het eigen netwerk. Lukt dit niet dan wordt bekeken welke formele hulp passend is.

Klik hieronder om de websites van stichting MEE in uw regio te bezoeken:

Download de Kennis-app LVB in de App store of bij Google play om deze informatie altijd bij de hand te hebben.