Samen sterk in preventie

Mensen met een verstandelijke beperking zijn voor de eerstelijnszorg en het sociaal domein een relatief nieuwe en steeds groter wordende doelgroep. Zij wonen steeds langer thuis en kloppen met hun vragen aan bij de reguliere voorzieningen. Denk daarbij aan de huisarts, wijkteams, maatschappelijk werkers en andere hulporganisaties vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.

De organisaties die zijn verbonden aan Expertisepunt Verstandelijke Beperking (uit de tweede lijn) stellen hun kennis en expertise beschikbaar om zo samen te komen tot een passende en vooral tijdige ondersteuning, waarbij de cliënt centraal staat en de nadruk ligt op het benutten van kansen en mogelijkheden.

Expertisepunt Verstandelijke Beperking deelt kennis op het gebied van diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. Hoe eerder de juiste expertise op de juiste plek is, hoe beter iemand kan worden ondersteund.

Download de Kennis-app LVB in de App store of bij Google play om deze informatie altijd bij de hand te hebben.