Deelnemende organisaties

Samen sterk in preventie

Aan Expertisepunt Verstandelijke Beperking zijn de volgende organisaties verbonden:

Koraal
Bij Koraal werken we voor mensen van alle leeftijden met ernstige (verstandelijke) beperkingen en complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen. Wij bieden zowel zorg als onderwijs en arbeid. Dit integrale aanbod is uniek. Het stelt ons in staat om cliënten en leerlingen altijd die ondersteuning te bieden die zij op een bepaald moment in hun leven nodig hebben.

Klik hier om de website van Koraal te bezoeken...


PSW
PSW (Pedagogisch Sociaal Werk) biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. PSW ondersteunt kinderen en volwassenen die begeleiding nodig hebben bij het richting en inhoud geven aan hun eigen leven. Wij bieden ondersteuning bij wonen, dagbesteding, werken, onderwijs en vrije tijd van kwalitatief hoog niveau. Hoe wij dit doen? Door altijd die ene stap extra te zetten en ook écht te doen wat we beloven.

Klik hier om de website van PSW te bezoeken...


Daelzicht
Daelzicht is een zorgorganisatie met een groot en gevarieerd aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. We bieden een veilige woonomgeving, intensieve zorg en behandeling, zinvolle dagbesteding en werk op maat, ondersteuning thuis bij het dagelijkse leven en opvang in een crisissituatie. 

Klik hier om de website van Daelzicht te bezoeken...


Pergamijn
Pergamijn ziet het als haar kernopdracht om met, ter beschikking staande, middelen het leven van cliënten met een verstandelijke beperking op basis van hun keuzes, kansen en mogelijkheiden te ondersteunen en te begeleiden. 
Om die keuzes, kansen en mogelijkheden voor de cliënten te kunnen bieden, heeft Pergamijn een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan voorzieningen voor wonen, werken, daginvulling en ontspanning. In de ondersteuning en begeleiding is veel variatie toegespitst op de individuele cliënt.

Klik hier om de website van Stichting Pergamijn te bezoeken...


STEVIG (onderdeel van Dichterbij)
STEVIG biedt derdelijns behandeling aan licht verstandelijk beperkte mensen met psychiatrische stoornissen en gedragsproblematiek. We diagnosticeren, behandelen en beschermen de cliënt en zijn omgeving, adviseren hulpverleningsorganisatie en voeren wetenschappelijk onderzoek uit. Op die manier werken we aan een gericht herstel van de geestelijke gezondheid en de kwaliteit van leven voor de cliënt en zijn omgeving.

Klik hier om de website van Stevig te bezoeken...


Dichterbij
Dichterbij ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en verwanten. We helpen onze cliënten met het nastreven van hun dromen, want dromen geven richting aan persoonlijke groei. We zorgen voor de middelen, relaties en begeleiding die de cliënt nodig heeft om met vertrouwen uitdagingen tegemoet te treden. En creëren zo kansen om voldoening te halen uit het dagelijks leven.

Klik hier om de website van Dichterbij te bezoeken...


MET ggz
MET ggz begeleidt en behandelt mensen met psychische klachten. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen als naasten kunnen bij ons terecht voor ondersteuning. We hebben het complete zorgaanbod in huis: een naadloze keten van begeleiding en behandeling. Hoe we dat doen? Met aandacht, met vertrouwen, met elkaar!

Klik hier om de website van MET ggz te bezoeken...


MEE Noord- en Midden-Limburg
MEE ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een (vermoeden van een) beperking of andere kwetsbaarheid, bijvoorbeeld een lichamelijke, verstandelijke beperking, chronische ziekte of een vorm van autisme. Daarnaast zijn we er ook voor hun netwerk, opdrachtgevers en samenwerkingspartners. MEE maakt meedoen mogelijk. Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet. MEE is er voor die mensen die hierin door hun beperking of kwetsbaarheid worden belemmerd. We zijn er ook voor de mensen om hen heen.

Klik hier om de website van MEE Noord- en Midden-Limburg te bezoeken...


GGD Limburg-Noord
De GGD staat voor Gemeenschappelijke GezondheidsDienst. Onze kernactiviteit is het bevorderen van de gezondheid met name door het tegengaan en vroegtijdig opsporen van ziekten (preventie).  Wij werken voor ruim 515.400 inwoners, verdeeld over 15 gemeenten: Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert.

Klik hier om de website van GGD Limburg-Noord te bezoeken...


Gemeente Roermond
Roermond vormt het bruisend hart van Limburg en is een stad vol ambitie! Dat proef je niet alleen in de gezellige historische binnenstad, maar ook binnen de gemeentelijke organisatie. Het stadsbestuur en medewerkers werken slagvaardig samen aan een gezonde toekomst van de stad. De gemeente Roermond telt ruim 57.000 inwoners. 

Klik hier om de website van gemeente Roermond te bezoeken...


Provincie Limburg
Provincie Limburg is een organisatie die zich beweegt in een uitdagend speelveld van kansen en verantwoordelijkheden. In een tijd die razendsnel verandert, maken wij ons hard voor de toekomst van onze inwoners. Dat kunnen wij natuurlijk niet alleen. Met het bedrijfsleven werken wij samen aan een sterke regionale economie. Met onze maatschappelijke partners investeren wij in een vitale samenleving. Wij maken de vertaalslag tussen het Rijk en de gemeenten en kiezen positie als dat nodig is. Samenwerken, verbinden, vertalen en faciliteren: het zijn werkwoorden die inhoud geven aan onze toegevoegde waarde.

Klik hier om de website van de Provincie Limburg te bezoeken...


Meditta
Meditta is een bedrijf van, voor en door huisartsen. Ontstaan op initiatief van de bestaande regionale organisaties in de Westelijke Mijnstreek, Roermond en Weert. Wij ondersteunen onze huisartsen op facilitair en organisatorisch gebied maar ook medisch inhoudelijk. Met het bundelen van krachten en kennis wil Meditta de kwaliteit van de eerstelijnsgezondheidszorg waarborgen en verbeteren.

Klik hier om de website van Meditta te bezoeken...


Zuyd Hogeschool
Zuyd draagt bij aan de ontwikkeling van professies en onze regio. Samen met onze omgeving ontwikkelen we nieuwe inzichten en oplossingen voor toekomstige en huidige professionals. We nemen daarin een voortrekkersrol, zijn alleen tevreden met het beste. Onze medewerkers werken aan drie kerntaken: we leiden vijftienduizend toekomstige professionals op in vijftig bachelor- en masterprogramma’s, ontwikkelen trainingen en opleidingen voor professionals en voeren onderzoek uit in opdracht van bedrijven en instellingen. Zuyd Hogeschool heeft vestigingen in Heerlen, Maastricht en Sittard.

Klik hier om de website van Zuyd Hogeschool te bezoeken..


VGZ Zorgkantoor
In elke regio heeft één zorgverzekeraar de taak om zorgkantoor te zijn. Zorgkantoren Coöperatie VGZ is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wlz in zeven regio’s, waaronder de regio Noord- en Midden-Limburg. Het zorgkantoor regelt dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen en voert de regeling persoonsgebonden budget (pgb) uit. Bovendien sluit het zorgkantoor contracten af met zorgaanbieders voor mensen die een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) hebben.

Klik hier om de website van Zorgkantoor VGZ te bezoeken...


VGZ Zorgverzekeraar
VGZ is één van de grootste zorgverzekeraars zonder winstoogmerk van Nederland. Wij vinden het belangrijk dat u goede zorg krijgt. En dat uw zorgzaken gemakkelijk en snel geregeld zijn. Als u zorg nodig hebt, wilt u goede zorg die aansluit bij uw persoonlijke situatie. Dat begrijpen wij. Samen met zorgaanbieders werken we continu aan vernieuwingen om de zorg te verbeteren. Dit doen wij omdat we geloven dat de zorg beter kan, tegen lagere kosten.

Klik hier om de website van Zorgverzekeraar VGZ te bezoeken...


CZ groep

CZ groep is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk. Wij zetten ons in voor een solidair zorgstelsel. Onze missie: betere, betaalbare en toegankelijke zorg voor iederéén. Betere zorg voor de maatschappij in het algemeen en onze verzekerden in het bijzonder. We lopen voorop in het verbeteren van de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg, onder andere door zorgvernieuwing en zorginkoop.


Klik hier om de website van CZ Groep te bezoeken...

Download de Kennis-app LVB in de App store of bij Google play om deze informatie altijd bij de hand te hebben.