Wat te doen bij boosheid of agressie?

Wat te doen bij boosheid of agressie?

Mensen met een LVB kunnen soms boos of agressief reageren. Het is dan allereerst belangrijk om te weten met welke soort agressie u te maken heeft.

Probeer in te schatten waar de agressie vandaan komt. Deze problematiek ligt op het terrein van de professionele hulpverlening. Schroom niet om deze meteen in te schakelen als u te maken krijgt met agressie bij een persoon met een LVB.

We kunnen vier soorten agressie onderscheiden:

Frustratie agressie:
Het emmertje loopt even over. Blijft vooral rustig en geef ruimte aan de emoties die loskomen. Deze vorm van agressie komt het meest voor.

Instrumentele agressie:
Deze agressie richt zich op de persoon en moet meteen afgekapt worden. Maak korte metten, vanuit een positie van overwicht. Zeg bijvoorbeeld luid, duidelijk en zelfverzekerd: 'Stop daar onmiddellijk mee!' Lukt dit niet schakel dan ook hulpdiensten in via 112.

Agressie door medicatie of middelengebruik:
Deze mensen kennen hun eigen kracht niet. Bel direct 112 om hulpdiensten in te schakelen.

Agressie vanuit een psychiatrisch beeld:
Schakel de psychiatrie in of doe een beroep op de crisislijn voor acute hulp.

Tips & tricks

  • Ben u bewust van het feit dat een LVB vaker voorkomt dan verwacht. Bewustwording is de eerste stap richting preventie.
  • Denk bij kleine criminaliteit, agressie, probleemgedrag, vluchtgedrag of ongewenst sociaal gedrag aan de mogelijkheid van een LVB.

Download de Kennis-app LVB in de App store of bij Google play om deze informatie altijd bij de hand te hebben.