Wat als SCIL het vermoeden van een LVB bevestigt?

Bevestiging SCIL

Bevestigt een positieve uitslag van de SCIL-screener uw vermoeden? Blijf u dan vooral bewust van het feit dat het slechts een indicator is en geen diagnostisch instrument. Er mogen dus geen conclusies verbonden worden aan de uitkomst van de screening. De diagnose van een LVB kan uitsluitend worden vastgesteld op basis van verder onderzoek.

Basisdiagnostiek

Om met zekerheid de aanwezigheid van een LVB vast te kunnen stellen, moeten een IQ-test en een onderzoek naar het verstandelijk functioneren en de sociale redzaamheid plaatsvinden. Dit wordt beschouwd als basisdiagnostiek. Uitgaande van een onderzoek bij een volwassene vraagt dit om 8 tot 10 uur inzet van een gedragswetenschapper. Dit is inclusief een terugkoppeling naar de cliënt.

Verdiepingsdiagnostiek

Indien er sprake is van onbegrepen probleemgedrag, vastlopen van de hulpverlening of het vermoeden van andere stoornissen, dient de basisdiagnostiek aangevuld te worden met aanvullend diagnostisch onderzoek. Doel hiervan is het bepalen van de sterke en zwakke kanten van een cliënt in een meer integraal beeld. Denk hierbij aan het functioneren op sociaal-emotioneel niveau, persoonlijkheidskenmerken, aanwezigheid van een psychiatrische stoornis etc.

Meer informatie
Website SCIL Screener

Download de Kennis-app LVB in de App store of bij Google play om deze informatie altijd bij de hand te hebben.