Wat als de IQ-test een LVB bevestigt?

Wat als de IQ-test een LVB bevestigt?

Bevestigen de uitslagen van de IQ-test en aanvullend diagnostisch onderzoek uw vermoeden van de aanwezigheid van een LVB? Dan is het belangrijk te kijken wat er door het onderzoek zichtbaar is geworden. Waar liggen de problemen?

Uit onderzoek kan blijken dat er problemen zijn op sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau, op cognitief niveau, wat iemand zelf wel of niet kan en welke andere problematiek al dan niet in het spel is. Als blijkt dat er ondersteuning nodig is op een of meer van deze gebieden, kan ingezet worden op interventie of ondersteuning.

Met de juiste kennis en benadering kan worden aangesloten bij competenties en kwaliteiten van de persoon met LVB. Ieder mens heeft immers kwaliteiten en talenten. Het is de kunst deze samen te ontdekken en verder te ontwikkelen. Hoe eerder hoe beter!

Tips & tricks

  • Word niet boos. Focus op het positieve en leg de nadruk op wat wel goed ging.
  • Pas de communicatie aan. Praat rustig, met korte zinnen, weinig woorden en gebruik geen beeldspraak.
  • Betrek bij probleemgedrag het netwerk rondom LVB erbij. Kijk in hoeverre zij ondersteuning kunnen bieden.

Download de Kennis-app LVB in de App store of bij Google play om deze informatie altijd bij de hand te hebben.