Hoe wordt het IQ gemeten?

Hoe wordt het IQ gemeten?

Het Intelligentie Quotiënt (het IQ) wordt gemeten met een onderzoek. Bij dit onderzoek maakt uw cliënt diverse opdrachten. Door het stellen van vragen en het voeren van gesprekken wordt gekeken naar wat de cliënt zelf kan ofwel hoe zelfredzaam de persoon is. De uitkomst van de opdrachten bepaalt, samen met de inzichten verkregen uit de gesprekken, de uitslag van het onderzoek.

In hoeverre een persoon moeite heeft met leren, hangt af van het IQ. Bij mensen die moeilijk leren ligt het IQ tussen 50 en 85. Het gemiddelde IQ ligt rond de 100.

Een licht verstandelijke beperking is een blijvende beperking. Hier is echter goed mee te leren leven. Is er sprake van bijkomende problematiek en beperkte zelfredzaamheid, dan wordt dit lastiger. Een persoon met een LVB heeft hulp nodig bij het aanleren van vaardigheden en het omgaan met gevoelens.

Tips & tricks

  • Ben u bewust van het feit dat een LVB vaker voorkomt dan verwacht. Bewustwording is de eerste stap richting preventie.

Download de Kennis-app LVB in de App store of bij Google play om deze informatie altijd bij de hand te hebben.