Handreiking vroegsignalering LVB

Handreiking vroegsignalering LVB

We hebben reeds eerder uitvoerig het belang van vroegtijdige signalering van een LVB / Zwakbegaafdheid duidelijk gemaakt. Het zo vroeg mogelijk herkennen en verder onderzoeken van directe en indirecte signalen staat centraal in onderstaande handreiking. Het beschrijft mogelijkheden voor vroegsignalering door professionals in het sociale domein.

Het Netwerk Gewoon Meedoen van het Landelijk Kenniscentrum LVB bestaat uit diverse organisaties die samenwerken en eraan bijdragen dat jongeren met een LVB naar vermogen mee kunnen doen in de samenleving.

Download bestand

Handreiking vroegsignalering LVB Handreiking vroegsignalering LVB (453 kb)

Tips & tricks

  • Ben u bewust van het feit dat het hier om een zeer kwetsbare groep gaat, die vaak geen beroep kan doen op vrienden of informele hulp.
  • Ben u bewust van het feit dat een LVB vaker voorkomt dan verwacht. Bewustwording is de eerste stap richting preventie.

Download de Kennis-app LVB in de App store of bij Google play om deze informatie altijd bij de hand te hebben.