Wat is een veilige leeromgeving?

Wat is een veilige leeromgeving?

Mensen met een LVB zijn niet altijd meteen gemotiveerd als er een nieuw onderwerp wordt geïntroduceerd. Besteed daarom altijd voldoende aandacht aan motivatie en vergroting van het zelfvertrouwen. Gebruik positieve feedback op gewenst gedrag en vermijd een autoritaire houding. Stel kleine, haalbare doelen en verbeter vaardigheden stapsgewijs.

Ieder mens kan zich ontwikkelen. Ook personen met een LVB. Het is belangrijk om competenties en talenten te herkennen en erkennen en daarop in te zetten. Een veilige leeromgeving is afgestemd op de behoeften van de zorgvrager. Een goede vertrouwensrelatie is daarbij heel belangrijk. Blijf de persoon met een LVB uitdagen in zijn of haar ontwikkeling en zoek steeds de grens van het kunnen op. Zo wordt vooruitgang geboekt. Helaas wordt nog te vaak nadruk gelegd op wat niet goed gaat. Dat werkt demotiverend en kan stagnering of zelfs terugval in ontwikkeling tot gevolg hebben.

Download de Kennis-app LVB in de App store of bij Google play om deze informatie altijd bij de hand te hebben.