Wat is de invloed van het netwerk?

Wat is de invloed van het netwerk?

Mensen met een LVB groeien soms op in sociaal kwetsbare milieus of ongunstige familiare omstandigheden. Ouders zijn vaak helemaal niet of minder goed in beeld en dat maakt het lastig, omdat er niet of nauwelijks een netwerk is om op terug te vallen. Juist het wel hebben van een netwerk en vangnet werkt vaak positief.

Bijv: Een kenmerk van mensen met een LVB is dat ze moeite hebben met het adequaat toepassen van vaardigheden die ze in een bepaalde situatie hebben geleerd. Normaal kan het netwerk bijv. ouders dan ondersteuning bieden. Wanneer er geen of slechts een beperkt netwerk is maakt dit veel situaties extra lastig.

Download de Kennis-app LVB in de App store of bij Google play om deze informatie altijd bij de hand te hebben.