Invloed van Adversed Childhood Events

Adversed Childhood Events Kennispunt Verstandelijke Beperking

Adversed Childhood Events (ACE) is een belangrijk en langdurig onderzoek waarin is gekeken naar jeugdtrauma's en hun samenhang. De Nederlandse benaming is NEK: Negatieve Ervaringen in de Kindertijd.

Het functioneren op het niveau van een LVB is geen levenslang en statisch gegeven. Er zijn factoren die het cognitief vermogen (tijdelijk) kunnen verslechteren. Denk daarbij aan:

 • Ziekte / ongeval
 • Achterstands-situatie
 • Adversed Childhood Events (NEK)

Beschadigende ervaringen in de kindertijd kunnen leiden tot een (tijdelijke) achteruitgang in de cognitieve vermogens, waardoor mensen gaan functioneren op het niveau van een LVB. Denk hierbij aan:

 • Herhaalde lichamelijke mishandeling
 • Herhaalde emotionele mishandeling
 • Fysiek seksueel misbruik
 • Alcohol en/of drugsgebruiker in het gezin
 • Misdadig (delinquent) gezinslid
 • Iemand in het gezin die chronisch depressief, psychiatrisch (herhaald opgenomen) of suïcidaal is.
 • Geweld ten opzichte van de moeder
 • Gescheiden ouders
 • Emotionele verwaarlozing
 • Fysieke verwaarlozing

Download de Kennis-app LVB in de App store of bij Google play om deze informatie altijd bij de hand te hebben.