LVB en subgroepen

LVB en subgroepen

In een onderzoek van Nouwens, Embregts en van Nieuwenhuizen en Tranzo 2017 in samenwerking met Prisma werden, op basis van verbanden tussen kenmerken en achtergronden, vijf subgroepen beschreven van mensen met een LVB en zwakbegaafdheid. Helaas kunnen mensen met een LVB lang niet altijd rekenen op steun vanuit de omgeving.

De vijf subgroepen zijn als volgt ingedeeld:

 1. Mensen met een LVB, zonder bijkomende problematiek en met een sociaal vangnet. Deze categorie weet zich goed te redden, soms met enige ondersteuning.
   
 2. Mannen met zwakbegaafdheid en bijkomende moeilijkheden als gedragsproblematiek en/of vorm van autisme. Vaak is in deze groep sprake van verslaving. Liefdevolle en betrokken ouders zijn, door problemen met alcohol en drugs en de disbalans die hieruit binnen het gezin ontstaat, buiten beeld geraakt.
   
 3. Vrouwen met financiële problemen en één of meerdere trauma's. Dit kan komen door forse problemen binnen het gezin. Grootouders, vrienden en buren maken zich zorgen, maar hulpverlening komt laat of traag op gang.
   
 4. Jongvolwassenen met zwakbegaafdheid en gedragsstoornissen, die al op jonge leeftijd in aanraking komen met justitie. Ouders hebben vaak ook psychische problemen en/of schulden. Problemen van het gezin en de jongvolwassene hebben een voortdurende negatieve invloed op elkaar.
   
 5. Mensen met een LVB of zwakbegaafdheid en verslaving aan alcohol of drugs, zonder vaste verblijfplaats en met problemen in het gezin. Denk hierbij aan verwaarlozing en/of mishandeling. De problemen die mensen in deze groep ervaren zijn complex en hardnekkig. De helft van deze groep heeft zelf kinderen, waardoor de problematiek zich voortzet van generatie op generatie.

Download de Kennis-app LVB in de App store of bij Google play om deze informatie altijd bij de hand te hebben.