LVB en jongvolwassen

LVB en jongvolwassen

Jongeren met een LVB hebben minder controle over hun emoties en laten sneller impulsief gedrag zien. Gevoelens worden omgezet in daden, doorgaans in combinatie met ferm taalgebruik. Spanningen en stress hebben veelal agressie tot gevolg. Daar zij gevoelig zijn voor groepsdruk, hebben jongeren met een LVB een verhoogde kans om in aanraking te komen met justitie. Zij vormen een kwetsbare groep die slachtoffer kan worden van misbruik (Kaal 2010). Regelmatig overschatten deze jongeren zichzelf.

A. Collot d'Escury benoemt een aantal beschermende factoren die kunnen voorkomen dat crimineel gedrag ontwikkeld wordt:

  • Zich gesteund voelen, de aanwezigheid van een netwerk dat ondersteuning kan bieden
  • Zich betrokken voelen bij de maatschappij
  • Het hebben van een baantje of hobby en/of lid zijn van een vereniging

Download de Kennis-app LVB in de App store of bij Google play om deze informatie altijd bij de hand te hebben.