LVB en (jeugd)criminaliteit

LVB en (jeugd)criminaliteit

Mensen met een LVB zijn kwetsbaar, gevoelig voor beïnvloeding en groepsdruk. Dit heeft als gevolg dat een deel van deze doelgroep in aanraking komt met criminaliteit. De aandacht voor jongeren met een LVB in het justitieel domein neemt toe, omdat naar schatting een derde van de gedetineerden in Nederland een LVB heeft. Besef groeit dat de problematiek van jonge delinquenten complex is en een speciale aanpak vergt. Hierbij is de expertise van een gespecialiseerde professional wenselijk.

De handreiking 'licht verstandelijk beperking' biedt informatie voor medewerkers van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in de omgang met gedetineerden met een LVB.

Download bestand

Handreiking LVB in detentie Handreiking LVB in detentie (4 Mb)

Download de Kennis-app LVB in de App store of bij Google play om deze informatie altijd bij de hand te hebben.