LVB en gedragsproblematiek

LVB en gedragsproblematiek

De meerderheid van kinderen en jeugdigen met een LVB, die worden doorverwezen naar de geestelijke gezondheidszorg, vertonen gedragsproblemen. In meerdere gevallen leidt dit uiteindelijk tot een diagnose 'gedragsstoornis'.

Omdat er een dunne scheidslijn is tussen psychiatrische en gedragsproblematiek, spreken we in de praktijk over gedragsproblemen op moment dat de gevolgen van het gedrag een bedreiging vormen voor het welzijn van de persoon in kwestie of anderen. Ook als het gedrag in de sociale context als zeer storend of ongepast wordt ervaren spreken we over een gedragsprobleem.

De sociale informatieverwerking bij een persoon met een LVB verloopt anders dan gemiddeld. De sociale omgeving is voor hen moeilijker te begrijpen en lijkt complexer. Deze onduidelijkheid kan onzekerheid en angst of agressie oproepen en dat kan weer leiden tot negatieve interpretaties en reacties van de omgeving.

Download de Kennis-app LVB in de App store of bij Google play om deze informatie altijd bij de hand te hebben.