LVB en autisme

Autismespectrum stoornissen (ASS) komen voor bij ruim 1% van de bevolking. Uit internationale literatuur kunnen we afleiden dat 40-60% van de mensen met een LVB ook een vorm van autisme heeft (Kraijer en Plas, 2004).

ASS is de nieuwe benaming van drie diagnoses die zijn gesteld over autisme: PDD-NOS, Asperger en Klassiek Autisme. Autisme is een sociale beperking die op alle niveaus kan voorkomen. Een dubbele diagnose (autisme en een LVB) heeft specifieke begeleiding nodig.

Kenmerken van Autisme Spectrum Stoornissen:
  • Mensen met ASS hebben moeite zich in te leven in een ander. Eigen emoties kunnen ze moeilijk herkennen. Ze begrijpen de emotie van een ander niet en kunnen daardoor ook het gedrag dat daaruit voortvloeit moeilijk voorspellen.
  • Er is sprake van repeterend gedrag, fascinatie voor repeterende zaken (ronddraaiende wasmachine, speciale hobby's, verzamelen) en beperkte interesses. Ze kunnen zeer sterk gericht zijn op feiten en weetjes.
  • Mensen met autisme nemen alles letterlijk. Ze begrijpen de dubbele betekenis van een grap vaak niet. Synoniemen en uitdrukkingen kunnen verwarrend zijn.
  • Mensen met autisme zijn detailgericht en verwerken daardoor informatie als losse elementen en niet als geheel. Ze kunnen daardoor het grote geheel niet overzien.
  • Mensen met autisme vinden het moeilijk om hun dagritme te overzien. Ze hebben vaak moeite met plannen en een weerstand tegen veranderingen.

Download de Kennis-app LVB in de App store of bij Google play om deze informatie altijd bij de hand te hebben.