Bewustwording en preventie

Een LVB kent vele verschijningsvormen. Vaak is het aan de buitenkant niet zichtbaar. Bewustwording, herkenning en erkenning van de aanwezigheid van een LVB is de eerste stap richting preventie en een passende ondersteuning. Vanuit het oogpunt van preventie is vroege herkenning essentieel. Het voorkomt dat problemen groter worden, uit de hand lopen of verkeerd worden geïnterpreteerd.

Onderstaande film maakt helder wat een LVB is, wanneer het zich openbaart en hoe ermee om moet worden gegaan.

Download de Kennis-app LVB in de App store of bij Google play om deze informatie altijd bij de hand te hebben.